Hologic

Spoločnosť Hologic je jednou z najinovatívnejších spoločností v medicínskej technológii so zameraním na zdravie žien, sídliacou v USA. Jej hlavné oblasti pôsobenia sú: diagnostika a zobrazovanie prsníkov a ľudskej kostry, diagnostické a laboratórne riešenia, gynekologické chirurgické riešenia a estetická medicína.

Produkty Hologic

3Dimensions™ Mamograf s vylepšenou Tomosyntézou (3D™) Affirm® Stereotaktická bioptická jednotka Affirm® Prone Špeciálny stereotaktický bioptický stôl Aptima HIV-1 Quant Dx assay Amplifikačný test nukleovej kyseliny Aptima® Combo 2 assay (CT/NG) Cieľový amplifikačný test sondy nukleovej kyseliny Aptima® HPV 16 18/45 genotype assay HPV 16 18/45 Genotype test Aptima® HPV assay HPV test Aptima® Trichomonas Vaginalis assay Test kvalitatívnej amplifikácie nukleovej kyseliny in vitro ATEC bioptické ihly Biopticke ihly ATEC ATEC® Sapphire Klinický podporný systém na vákuovú biopsiu prsníkov Brevera® Jedinečný systém vákuovej biopsie C – View™ Softvérová aplikácia C – View™ EVIVA bioptické ihly Bioptický systém Eviva Fluoroscan® InSight™ 2 Mobilné mini C-rameno Fluoroscan® InSight™ FD Nová generácia Mini C-ramena s novým plochým detektorom Horizon® DXA System Celotelový kostný denzitometer I-View softvér™ I-View softvér pre „Contrast Enhanced 2D Imaging“ MammoPad® Mamografická podložka Panther System® Integrovaný systém pre testovanie nukleových kyselín PeriLynx Analyzer Kvalitatívny test pre detekciu fetálneho fibronektinu v cervikov QuikCheck fFN Kvalitatívny test pre detekciu fetálneho fibronektinu v cervikov R2 CAD /Quantra Počítačom podporovaná detekcia SecurView® Diagnostická vyhodnocovacia stanica Selenia® Dimensions® Mamografický systém s nízkymi dávkami žiarenia pre pacientku SmartCurve™ Systém na stabilizáciu prsníkov ThinPrep® 2000 Processor ThinPrep procesor na diagnostiku ThinPrep® 5000 Processor ThinPrep 5000 procesor ThinPrep® Integrated Imager Automatizovaný mikroskop ThinPrep® Non-Gyn test ThinPrep Non-Gyn test spája kvalitu a účinnosť ThinPrep® Pap test PAP test na baze tekutého média Tomcat Instrument Plne automatizovaný prístroj na manipuláciu s viacerými vzorkami Trident® HD Specimen Presný. Efektívny. Intuitívny. TruNode® Gamma sonda

Ďalšie značky