R2 ImageChecker počítačový systém na detekciu lézií a mikrokalcifikácií (computer aided detection =CAD) pre digitálnu mamografiu (aj CR).

Zabezpečuje najvyššiu úroveň detekcie, v kombinácii s flexibilnými možnosťami pracovného postupu.

 

Špecifikácia produktu

Ako priekopník tejto technológie využívame najväčšiu a stále rastúcu databázu klinických prípadov na efektívne identifikovanie lézií, mikrokalcifikácií a distorzií, a mikrokalcifikácie pri skríningu populácie ako aj pri diagnostike.

Rôzne štúdie ukázali, že ImageChecker CAD zvyšuje úroveň detekcie a zároveň zefektívňuje pracovné postupy.