Spoločnosť Hologic ponúka ďalšiu technológiu mamografie, ktorá dáva lekárom možnosť rekonštruovať 2D snímok z dát „Hologic 3D mamography“ bez nutnosti 2D expozície.

Rýchlejšie 3D snímkovanie s nižšou dávkou energie je teraz možné so softvérovou aplikáciou C-View.

 

Špecifikácia produktu

Snímky získané zo C-View možno použiť namiesto klasických 2D snímok ako súčasť 3D snímkovania.

2D snímky a 3D rezy sa zobrazujú dohromady.

Kľúčové vlastnosti

  • Rýchlejšie 3D snímkovanie
  • Nižšia dávka energie