Mamografický systém Selenia® Dimensions® 2D/3D plne vyhovuje požiadavkám moderných screeningových a klinických zobrazovacích metód, kombinuje precíznosť s jednoduchým, užívateľsky prívetivým, ovládaním.

Poskytuje vysoko kvalitné zobrazenie s mimoriadne ostrým obrazom a výnimočne nízkymi dávkami žiarenia pre pacientku.

 

Špecifikácia produktu

Systém Selenia® Dimensions® je k dispozícii vo viacerých konfiguráciách a možnostiach na uspokojenie jedinečných potrieb vášho pracoviska s cieľom zvýšenia efektívnosti.

DOPLNKY

  • I-View™ softvér – Contrast Enhanced 2D (CE2D) Imaging
  • 3D – Tomosyntéza
  • C-View™ softvér – 2D snímky z Tomosyntézy
  • 3D Tomobiopsy ™ – biopsia priamo z Tomosyntézy
  • Affirm – nástavec na stereotaktickú biopsiu alebo Tomobiopsiu

Kľúčové vlastnosti

  • Systém s nízkymi dávkami žiarenia pre pacientku
  • Jednoduché, užívateľsky prívetivé, ovládanie
  • Vysokokvalitné zobrazenie
  • Skoršia detekcia


Skoršia detekcia. Hologic 3D MAMMOGRAPHY™ dokáže detekovať až o 41% viac invazívnych druhov rakoviny v porovnaní s 2D mamografiou.

Väčšia presnosť. V porovnaní s 2D mamografiou výrazne zvyšuje pozitívnu prediktívnu hodnotu (PPV).

Klinická efektívnosť. Šetrí čas a náklady, vďaka výrazne nižšiemu počtu opakovaných vyšetrení.

3,7 sekundový čas skenovania tomosyntézy bez ohľadu na hrúbku prsníka.

I-View™ softvér Contrast Enhanced 2D (CE2D) zobrazenie poskytuje funkčné zobrazovacie informácie a veľmi podrobné 2D snímky na zvýšenie presnosti detekcie.

Softvéru C-View™ generuje 2D snímky z tomosyntézy, čím sa výrazne znižuje dávka žiarenia a čas kompresie.

Snímky spĺňajú DICOM štandardy pre kompatibilitu s PACS systémami.