Nový jedinečný systém vákuovej biopsie Hologic Brevera® kombinuje vákuový odber tkaniva a zobrazovanie vzoriek v reálnom čase (overenie úspešnosti).

Pokrok v účinnosti biopsie.

 

Špecifikácia produktu

Systém Brevera® zmení spôsob, akým uvažujete o vykonávaní biopsií prsníka.

Nový jedinečný systém vákuovej biopsie Hologic Brevera® kombinuje vákuový odber tkaniva a zobrazovanie vzoriek v reálnom čase (overenie úspešnosti) a pokročilú manipuláciu po biopsii - všetko v jednom integrovanom systéme.

Systém Brevera® zjednodušuje celý proces biopsie prsníka od začiatku do konca - so zobrazovaním v reálnom čase kvôli okamžitému overeniu a automatizovaným spracovaním vzoriek po biopsii.

Kľúčové vlastnosti

  • Rýchle procedúry
  • Optimalizovaný pracovný postup
  • Kombinuje vákuový odber tkaniva a zobrazovanie vzoriek v reálnom čase


Súbory k stiahnutiu

Prospekt

Rýchle procedúry: Zvýšenie istoty okamžitým overovaním vzoriek zabezpečuje veľmi rýchly priebeh biopsie.

Optimalizovaný pracovný postup: takmer žiadna ručná manipulácia so vzorkami po ukončení biopsie pomáha udržiavať integritu vzorky, zrýchľuje pracovný postup a poskytuje čas na ďalšie procedúry.

Vylepšená identifikácia vzorky: Oddeľuje a identifikuje vzorky pomocou 12-komorového tkanivového filtra, ktorý poskytuje návod na patológiu.

Spokojnosť pacienta: Rýchle výkony znamenajú kratšiu dobu kompresie pre pacienta, čo prispieva k príjemnejšiemu zážitku pacienta z biopsie.

Menej krokov: Pokročilá manipulácia s tkanivami automaticky oddeľuje vzorky od patológie.