Tatramed

Spoločnosť TatraMed Software s.r.o. pôsobí v oblasti medicínskej informatiky, je zameraná na vývoj diagnostických a terapeutických softvérových systémov, založených na trojrozmernej vizualizácii obrazových dát pacientov.

Produkty Tatramed

Ďalšie značky