Selenia Dimensions I-View softvér pre „Contrast Enhanced 2D (CE2D) Imaging“ poskytuje funkčné zobrazovacie informácie a veľmi detailný 2D obraz pre väčšiu presnosť pri detekcii rakoviny prsníka. S I-View softvérom môžu byť 3D mamografie kombinované s CE2D.

„I-View CE2D Imaging“ je jednoduchý upgrade Selenia Dimensions systému.

 

Špecifikácia produktu

Kontrastná mamografia sa bežne označuje ako „Contrast Enhanced 2D Imaging (CE2D)“.

Poskytuje ďalšie informácie nad rámec klasickej mamografie, ktorá môže zlepšiť detekciu rakoviny prsníka. Kontrastná mamografia používa k zobrazeniu lieky, známe ako kontrastné látky, za použitia mamografického zariadenia.

Použité kontrastné látky sú rovnaké ako bežne používané pri štandardnom CT vyšetrení.

Kľúčové vlastnosti

  • Kontrastná mamografia


Kontrastná mamografia bola vyvinutá k detekcii rakoviny, ktorú často nie je vidieť na klasickom mamograme.

Vyšetrenie kontrastnou mamografiou nasleduje po mamografii, alebo ultrazvuku pre získanie detailnejších informácií z oblasti záujmu.