Produkty a služby > Odborné školenia

Odborné školenia

 Neustále vzdelávanie sa je nevyhnutným krokom na udržanie tempa s modernou medicínou a jej vývojom.

Našim klientom preto ponúkame možnosti odborných školení organizovaných či už samotnými výrobcami, odbornými asociáciami alebo našou spoločnosťou v spolupráci s odborníkmi.