Celotelový kostný denzitometer HORIZON® DXA je najnovšou technológiou denzitometrie. Spĺňa požiadavky pre klinické vyšetrenia ako aj pre vedecko-výskumnú činnosť a rešpektuje najnovšie trendy v kostnej denzitometrii.

Horizon® DXA je mnohostranný systém, ktorý pomáha lekárom posúdiť zdravie kostí, riziko zlomenín, zloženie celého tela, ako aj kardiovaskulárne riziko pacientov a tým posúva hodnotenia zdravotného stavu pacienta na vyššiu úroveň.

 

Špecifikácia produktu

ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA 

 • multi detektorový systém s vysokým rozlíšením
 • skenovací stôl (pozdĺžny, priečny pohyb)
 • motorizované C rameno (otočný model A)
 • vysokokapacitný generátor
 • röntgenka chladená olejom - dlhšia životnosť
 • počítačový systém s tlačiarňou a softvérom
 • automatické generovanie reportov z vyšetrenia
 • pulzný duálny zdroj energie (100 kVp/140 kVp)

  

     

Kľúčové vlastnosti

 • Vysoká presnosť BMD <1.0%
 • Malá radiačná záťaž
 • celotelový sken / nosnosť pacienta do 204 kg
 • otočné rameno pre veľmi vysokú presnosť laterálnej projekcie chrbtice
 • komplexné vyšetrenie pacienta


Súbory k stiahnutiu

Horizon DXA system

Horizon® DXA systém obsahuje viaceré inovácie v kostnej denzitometrii

 • Súbor keramických digitálnych detektorov s vysokým rozlíšením s veľmi rýchlymi keramickými detektormi. Detektorové pole s gadolinium-sulfoxylatovými (GADOX) snímačmi, ktoré sa vyznačujú vysokým odstupom signál-šum a tým zaisťujú vysokú zobrazovaciu kvalitu snímky, hlavne u aplikácií využívajúcich pri snímaní len jednu energiu röntgenového lúča (IVA, AFF, AAC).  
 • Vysokofrekvenčný duálny zdroj röntgenového žiarenia, ktorý je menší a ľahší ako predchádzajúce generácie.
 • Systém Dynamic Calibration ™, ktorý poskytuje kalibráciu obrazových bodov v reálnom čase prostredníctvom ekvivalentov kostí a tkanív pre väčšiu dlhodobú stabilitu merania.
 • Jednopásové skenovanie OnePass ™ navrhnuté tak, aby eliminovalo chyby prekrývania lúčov a skreslenie obrazu zistené pri technikách priameho snímania, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu obrazu a presnosť. 
 • Pokročilé sieťové a reportovacie možnosti

  


DOPLNKY - softvér:

 •  Trabecular bone score (TBS) - nová metóda pri ktorej dochádza k analýze šedej úrovne textúry DXA snímok, vytvorených na kostných denzitometroch, s využitím experimentálnych variogramov projekcií 2D snímok, a ktorá je schopná rozlíšiť dve 3D mikroarchitektúry, ktoré vykazujú rovnakú kostnú hustotu (BMD), ale inú trabekulárnu charakteristiku
 • Atypical Femur Fracture Assessment -jednoenergetické vyšetrenie stehennej kosti – sken, ktorý umožňí počas 15 sekúnd vizualizáciu potenciálnych atypických zlomenín stehennej kosti
 • Instant Vertebral Assessment™ Scan™- okamžité posúdenie zlomeniny stavcov, vylepšuje detekciu zlomenín stavcov tým, že zdvojnásobuje rozlíšenie predtým dostupných techník s nízkou dávkou jednoenergetickej snímky
 • Abdominal Aortic Calcification - umožňuje zobraziť kalcifikované plaky v brušnej aorte, čo môže byť významným indikátorom srdcového ochorenia a cievnej mozgovej príhody.
 • InnerCore™ Visceral Fat Assessment - pokročilé hodnotenie telesného zloženia je komplexnejším spôsobom merania telesného zloženia v porovnaní s inými metódami na trhu. Toto hodnotenie vám poskytuje informácie % telesného tuku, celkovú svalovú hmotu, hustotu kostí, porovnanie končatín na detekciu svalovej nerovnováhy, viscerálny tuk a ďalšie. Tomuto hodnoteniu hovoríme BodyLogic™ sken.
 • FRAX®10 Year Fracture Assessment - integruje riziká spojené s klinickými rizikovými faktormi pacienta, ako sú hustota minerálov v krčku stehennej kosti (BMD) a ďalej kombinuje jedenásť rizikových faktorov ako sú vek, pohlavie, etnická príslušnosť, BMI, predchádzajúce fraktúry, zlomeniny krčku u rodičov, fajčenie, konzumácia alkoholu , reumatickú artritídu či iné príčiny sekundárnej osteoporózy. FRAX algoritmus počíta 10-ročnú pravdepodobnosť fraktúry krčka stehennej kosti (Hip Fracture) a 10-ročnú pravdepodobnosť závažnej osteoporotické fraktúry (Major Osteoporotic Fracture) chrbtice, predlaktia, bedra alebo kľúčnej kosti.
 • New Dual Hip™ Report
 • New integrated Physicians Report Writer™ DX Feature