EVIVA® je vákuový bioptický systém vyššej úrovne. Jeho vylepšená technológia, kombinuje lepší prístup k pacientom pre citlivú minimálne invazívnu biopsiu prsníka.

EVIVA® bioptický systém je navrhnutý pre vertikálny a horizontálny spôsob vyšetrenia vďaka čomu ponúka niekoľko možností k dosiahnutiu čo najširšieho spektra pacientov s maximálnou starostlivosťou.

 

Špecifikácia produktu

Tento inovatívny bioptický systém prináša nasledovné dôležité vlastnosti pri realizácii každej biopsie prsníka:

Rýchlosť
Odber viacerých vzoriek tkaniva pri jedinom vpichu. K odberu vzorky dochádza každých 4,5 sekúnd a zákrok trvá spravidla menej ako 30 sekúnd.

Bezpečnosť
Vďaka uzatvorenému systému sa eliminuje riziko kontaminácie. Zariadenie je určené na jednorazové použitie, čo výrazne minimalizuje nebezpečenstvo pre zamestnancov aj pacientov.

Ovládateľnosť
Jednoduché spustenie zariadenia aj následná kontrola, ktoré trvajú spravidla do jednej minúty.

 

Kľúčové vlastnosti

  • Využitie pre širšie spektrum pacientov
  • Rýchlosť odberu
  • Eliminuje riziko kontaminácie
  • Ovládateľnosť


 


 

Hologic poskytuje širokú škálu označovačov značky SecurMark® a TriMark® pre ATEC vákuovú biopsiu s príslušenstvom.  

hero1_SecurMark_0 hero2_TriMark_1