Produkty a služby

Produkty a služby

Naše portfólio produktov sa snažíme neustále rozširovať o inovatívne ale hlavne kvalitné produkty. Okrem mamografických, bioptických a denzitometrických riešení, sa zameriavame taktiež na röntgeny s priamym prenosom do digitálnej formy pre aplikácie všeobecnej rádiografie, zobrazovanie s mini C ramenom pre ortopedické aplikácie a na nukleárnu medicínu. V našej ponuke môžete nájsť taktiež inovatívne ablačné a laboratórne riešenia.

Neodmysliteľnou súčasťou našej ponuky sú služby vysoko edukovaného servisného strediska a ponuka odborných školení.

Kategórie

Obľúbené produkty