Hologic 3DQuorum je pokročilá technológia zobrazovania, ktorá využíva analýzu umelej inteligencie Genius AI™.

Táto technológia predstavuje významný krok v diagnostike a skríningu rakoviny prsníka. Hologic 3D Quorum umožňuje efektívnejšie a presnejšie vyšetrenie prsníkov. 3D Quorum využíva sofistikovaný spôsob spracovania obrazu, ktorý zlepšuje kvalitu a detaily snímkov, čím pomáha lekárom identifikovať potenciálne problémy skôr a presnejšie.

 

Špecifikácia produktu

 Hlavné benefity Hologic 3DQuorum™ 

  • Presná a Včasná Diagnóza.

Inteligentný softvér poháňaný umelou inteligenciou identifikuje klinicky relevantné oblasti záujmu a zachováva dôležité vlastnosti pri vytváraní SmartSlices snímkov. Každý vysoko rozlíšený SmartSlice snímok prekrýva predchádzajúci o 3 mm, zabezpečujúc, že nedochádza k strate 3D obrazových údajov a dochováva sa spojitosť pri posúvaní.

  • Zrýchlené časy čítania vysoko rozlíšeného 3D vyšetrenia Clarity HD.

Keď radiológ číta SmartSlices namiesto rezných plôch s hrúbkou 1 mm, počet 3D obrázkov na preskúmanie sa zníži o 2/3, čo vedie k priemernému úspore času na interpretáciu 1 hodinu denne, vychádzajúc z času 8 hodín denne venujúcich sa interpretácii obrázkov.

  • Zmenšenie veľkosti súborov s vysokým rozlíšením.

Technológia 3DQuorum znižuje typickú veľkosť štúdie Hologic Clarity™ HD a Intelligent 2D o viac ako 50%, čím sa skladovací priestor a vplyv na sieť vrátia na úroveň bežného 3D obrazovania s bežným rozlíšením.

 

Kľúčové vlastnosti

  • Presná a včasná diagnostika
  • Zmenšenie veľkosti súborov s vysokým rozlíšením
  • Zrýchlené časy čítania vysoko rozlíšeného 3D vyšetrenia Clarity HD