ATEC® Sapphire je moderný klinický podporný systém na vákuovú biopsiu prsníkov, určený na použitie so stereotaxiou, ulrazvukom alebo magnetickou rezonanciou.

Je to najvýkonnejší systém na trhu poskytujúci rýchlejšiu, bezpečnejšiu, jednoduchšiu a klinicky najmodernejšiu metódu na biopsiu pŕs.

 

Špecifikácia produktu

Systém je určený na použitie so špeciálnym stolom Affirm Prone na biopsiu prsníkov v ľahu ako aj Affirm Breast Biopsy Guidance a Lorad StereoLoc II – stereotaktické nástavce na mamografy.

Pomocou špeciálnych adaptérov je možné používať ATEC vákuový bioptický systém pri práci s rôznymi mamografickými prístrojmi svetových značiek.

Kľúčové vlastnosti

  • Rýchlosť
  • Bezpečnosť
  • Ovládateľnosť


ATEC® Sapphire systém pre vákuovú biopsiu je:

Rýchlosť
Odber viacerých vzoriek tkaniva pri jedinom vpichu. K odberu vzorky dochádza každých 4,5 sekúnd a zákrok trvá spravidla menej ako 30 sekúnd.

Bezpečnosť
Vďaka uzatvorenému systému sa eliminuje riziko kontaminácie. Zariadenie je určené na jednorazové použitie, čo výrazne minimalizuje nebezpečenstvo pre zamestnancov aj pacientov.

Ovládateľnosť
Jednoduché spustenie zariadenia aj následná kontrola, ktoré trvajú spravidla do jednej minúty.