Fetal Fibronektin fFN je kvalitatívny test pre detekciu fetálneho fibronektinu v cervikovaginálnych sekrétoch.

Predstavuje spôsob laboratórneho vyšetrenia, ktorého výsledok detekuje hladinu fetálneho fibronektinu .

 

Špecifikácia produktu

Fetal Fibronektin fFN test firmy Hologic sa používa na kvantitatívnu detekciu fetálneho fibronektinu v cervikovaginálnych sekrétoch. Prítomnosť fetálneho fibronektinu v cervikovaginálnych sekrétoch medzi 22 a 35 týždňom tehotenstva je spojený so zvýšeným rizikom predčasného pôrodu.

 

Fetálny fibronektin (fFN), izoforma fibronektinu, je komplexný adhezívny glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 500.000 Daltonov. Matsuura a jeho spolupracovníci popísali monoklonálne protilátky nazývané FDC-6, ktoré špecificky rozoznávajú III-CS, región vymedzujúci fetálnu izoformu fibronektinu. Imunohistochemické štúdie placenty ukázali, že fFN sa nachádza iba na extracelulárnej časti základného tkaniva regiónu, ktorá spája materskú a plodovú jednotku v maternici.

Fetálny fibronektin môže byť detekovaný v cervikovaginálnych sekrétoch žien počas tehotenstva, pomocou monoklonálneho imunologického testu na báze protilátky. Fetálny fibronektin je zvýšený v cervikovaginálnych sekrétoch počas prvých 24 týždňov tehotenstva, ale je znížený medzi 24 a 34 týždňom v priebehu normálneho tehotenstva. Význam jeho prítomnosti v pošve počas prvých 24 týždňov tehotenstva nie je známy. Je možné, že jednoducho odráža normálny vývoj extra-klkového trofoblastu plodu a placenty.
Detekcia fFN v cervikovaginálnych sekrétoch medzi 24 a 34 týždňom tehotenstva je údajne spojená s predčasným pôrodom u symptomatických a asymptomatických tehotných žien.