Produkty a služby > AeraMax Pro čističky vzduchu

AeraMax Professional

Certifikované čističky vzduchu AeraMax Professional poskytujú maximálnu ochranu vďaka profesionálnym filtrom True HEPA, ktoré dokážu zachytiť až 99,97% všetkých vzduchom prenášaných kontaminantov vrátane baktérií a vírusov! 

  •  Spoľahlivo odstraňujú Koronavírus ,vírus H1N1, chrípku typu A, Norovírus a všetky znečisťujúce látky už od veľkosti 0,1 – 0,15 mikrónu.
  •  Sú špeciálne navrhnuté tak, aby nepretžite poskytovali (24/7/365) efektívne čistenie vzduchu pomocou osvedčenej filtračnej technológie. Vďaka certifikovanej filtrácii, patentovanej technológii a 3 až 5x výmenám vzduchu v miestnosti za 1 hodinu, patria k najspoľahlivejším čističkám na trhu.

 

Spoľahnite sa na čistý vzduch bez vírusov a baktérií !

 

KAŽDÝ SA CHCE VRÁTIŤ DOMOV K SVOJEJ RODINE ZDRAVÝ.

Čo robíte pre to, aby boli vaše spoločné priestory na pracovisku čisté a bezpečné?
Chráňte zdravie vašich zamestnancov a klientov a okrem povinnej dezinfekcie a používania respirátora znížte riziko infekcie koronavírusom aj pravidelným čistením vzduchu v spoločných pracovných priestoroch.

 

V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Zlá kvalita vzduchu môže viesť k prenosu baktérií a vírusov.
V čakárňach a ambulanciách musí byť okrem pravidelne vydezinfikovaných povrchov aj čistý vzduch bez vírusov a baktérií.

V KANCELÁRIÁCH

Kancelárie sú ukážkovým príkladom priestoru, v ktorom trávime každý deň viac ako 9 hodín.
Sú miestom stretnutia zamestnancov, predajcov a nových klientov, ktorí môžu na pracovisko priniesť vírusy, baktérie a škodlivé patogény.

V ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH

Prostredie stomatologických ambulancií je náchylné na vyššiu koncentráciu baktérií a vírusov.
Zubné laboratóriá sú ohrozené prachom z formovacích a brúsnych prístrojov.

V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

Starší ľudia sú zraniteľnejší voči vírusom a iným respiračným ochoreniam a majú časté obavy z oslabenia svojho imunitného systému.
Vzhľadom na veľké množstvo návštevníkov je potrebné chrániť klientov a rovnako aj zamestnancov domovov sociálnych služieb.

V STRAVOVANÍ, V SLUŽBÁCH
 

Voľný čas, ktorý trávime v rušnom a uzavretom prostredí, môže predstavovať vysoké riziko prenosu vírusov a baktérií.
V týchto interiéroch je nevyhnutná dezinfekcia priestorov rovnako ako čistý vzduch.
Zlepšená kvalita vzduchu poskytuje zákazníkom maximálne pohodlie a zlepšuje vnímanie značky.

V ŠKOLÁCH A ŠKÔLKACH

Spoločné priestory a učebne sú hniezdiskom pre choroboplodné zárodky.
Mladý dýchací systém je náchylnejší na dráždivé látky, ktoré môžu zhoršovať detské alergie a astmu.
V aktuálnej situácii je čoraz ťažšie účinne dezinfikovať všetky spoločné priestory plné baktérií a vírusov.


 

Podkategórie