Tumark® Vision MRI sa používa k perkutánnemu značeniu v mäkkom tkanive, napríklad v tkanive prsníka. Medzi aplikačné oblasti patrí označenie lézií pred chemoterapiou alebo počas nej, označenie miesta odberu biopsie alebo miesta vzdialeného nádoru, ako aj značenie pre lepšiu orientáciu pri plánovaní ožarovania. Pomôcka je určená pre použitie pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI).

 

Špecifikácia produktu

  • Označenie miesta MRI
  • Sférický marker s nasadzovacím systémom kompatibilným s MRI pre operácie riadené MRI až do 3 Tesly
  • Kompaktná konštrukcia aplikačného systému pre použitie v oblasti MRI portálov

Kľúčové vlastnosti

  • Unikátny 3D dizajn so sieťovou štruktúrou zo 48 jednotlivých drôtov
  • Veľmi dobrá viditeľnosť v ultrazvuku, röntgenovom snímaní, MRI
  • Dlhodobá stabilita, obzvlášť dôležitá pri neoadjuvantnej chemoterapii (NACT)
  • 18 Kalibračná tenká, ostrá punkčná kanylaTumark® Vision MRI je sterilné zariadenie pre jednorazové použitie. Skladá sa z nevstrebateľného nikel-titánového značkovača (1), kanyly (2) na umiestnenie a plastového držadla.

Pri dodaní sa značkovač nachádza v kanyle.
Kanyla má šikmo skosenú hranu a značky v odstupe 1 cm na meranie hĺbky vpichu.

Značkovač možno po odstránení upevňovacej svorky (4) umiestniť jednou rukou posunutím posúvača (3) umiestneného na plastovom
držadle. Značkovač má guľový tvar (1), ktorý je vyznačený na držadle (3).