Tumark® MRI sa používa k perkutánnemu značeniu v mäkkom tkanive, napríklad v tkanive prsníka. Medzi aplikačné oblasti patrí označenie lézií pred chemoterapiou alebo počas nej, označenie miesta odberu biopsie alebo miesta vzdialeného nádoru, ako aj značenie pre lepšiu orientáciu pri plánovaní ožarovania. Tento marker je určený pre použitie pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI).

Ergonomický dizajn rukoväte umožňuje použitie jednou rukou pod ultrazvukovým vedením. Vďaka svojmu tvaru sú markery pevne ukotvené v tkanive . Všetky markery sú vyrobené z biokompatibilného implantátového materiálu Nitinol a zostávajú viditeľné v tkanive.

 

Špecifikácia produktu

  • Označenie miesta MRI
  • Marker v tvare U so systémom nasadenia kompatibilným s MRI pre operácie riadené MRI až do 3 Tesly
  • Kompaktná konštrukcia aplikačného systému pre použitie v oblasti MRI portálov

Kľúčové vlastnosti

  • 18-kalibračné tenké, ostré vpichovacie kanýly umožňujú presné označenie
  • zaisťujú minimálne invazívnu liečbu.
  • markery sú detekovateľné ultrazvukom, röntgenovým žiarením a MRITumark® MRI je sterilné zariadenie pre jednorazové použitie. Skladá sa z nevstrebateľného nikel-titánového značkovača (1), kanyly (2) na umiestnenie a plastového držadla.

Pri dodaní sa značkovač nachádza v kanyle.
Kanyla má šikmo skosenú hranu a značky v odstupe 1 cm na meranie hĺbky vpichu.

Značkovač možno po odstránení upevňovacej svorky (4) umiestniť jednou rukou posunutím posúvača (3) na plastovom držadle.