Výrobok Tuloc MRI sa používa na predoperačné označenie nehmatných, podozrivých lézií prsníka, aby sa uľahčila intraoperačná lokalizácia nálezu chirurgom.

 

Špecifikácia produktu

  •  20 G lokalizačná ihla, kompatibilná s MRI pre označenie drôtu vedeného MRI až do 3 Tesly
  • Výstužná trubica a kanyla vyrobená z niklu-kobaltu
  • Polohu je možné korigovať potiahnutím drôtu späť do kanyly
  • Kanyla s hĺbkovým značením

 

Kľúčové vlastnosti

  • Tuloc MRI je bezpečný pre MR