Symbol sa skladá z mobilnej základne s C-ramenom, ktorá umožňuje široký náklon a vykonanie všetkých vyšetrení digitálnej skiaskopie a skiagrafie. C-rameno je vybavené pracovnou stanicou na vozíku s LCD monitormi a digitálnym procesorom pre skiaskopiu a skiagrafiu.

Užívateľské rozhranie C-ramena je založené na užívateľsky prívetivom ergonomickom dotykovom displeji s intuitívnymi ikonami.

 

Špecifikácia produktu

Symbol je prenosné C-rameno buď s digitálnym detektorom alebo CCD kamerou (Image Intensifier).

Je vhodné pre všetky vyšetrenia v rôznych oblastiach ako napríklad:

 • chirurgia,
 • traumatológia,
 • ortopédia,
 • neurológia,
 • urológia,
 • kardiológia,
 • gastroenterológia.

 

 

Kľúčové vlastnosti

 • Ergonomický dizajn
 • Stabilná konštrukcia a nízka hmotnosť
 • “Inteligentná dávka žiarenia”
 • Vynikajúca kvalita obrazu


Súbory k stiahnutiu

Prospekt

Vďaka širokej škále voliteľných modulov môže byť systém nakonfigurovaný a používaný ako mobilná digitálna angiografická jednotka, ideálna na cievne a endovaskulárne vyšetrenia.    ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

 • C-rameno s digitálnym detektorom alebo CCD kamerou (Image Intensifier)
 • Ergonomický dizajn, stabilná konštrukcia a nízka hmotnosť
 • Jednoduchá a ľahko ovládateľná manipulácia mobilného zariadenia
 • “Inteligentná dávka žiarenia” a vynikajúca kvalita obrazu
 • Užívateľsky prívetivý softvér, zjednodušené riadenie pracovných postupov (workflow)
 • Fixná alebo rotačná anóda
 • Vysoká tepelná kapacita RTG lampy
 • Vysokovýkonný digitálny systém
 • DICOM (voliteľné)
 • Štandardné a voliteľné príslušenstvo a softvérové moduly