Stanovení mikroarchitektury kosti z AP snímků bederní páteře pořízených kostní denzitometrií s využitím aplikačního nástavbového softwaru TBS Insight® (Trabecular bone score) je nová metoda, která přináší pro pacienta další přidanou hodnotu k rutinnímu klinickému vyšetření.

Do současnosti bylo možné stanovení kostní mikroarchitektury neinvazivní cestou pouze použitím kvantitativní počítačové tomografie (p-QCT nebo QCT) nebo magnetické rezonance (MRI).

 

Specifikace produktu

Metoda stanovení mikroarchitektury kosti pomocí aplikačního softwaru TBS Insight® využívá pro její určení standardních snímků AP bederní páteře vyhotovených na kostních denzitometrech společnosti Hologic.

Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních letech značným způsobem vzrostl výkon počítačů a zvýšila se i kvalita softwarových aplikací používaných pro stanovení hustoty kostí a především je i podstatně vyšší kvalita zobrazení DXA snímků bylo možné tyto snímky využívat i pro hodnocení vertebrálních zlomenin (IVA, LVA) a dále pak ke stanovení strukturálních parametrů kostí (metoda HSA – Hip structure analysis).

Klíčové vlastnosti

  • Pokročilý zobrazovací software
  • Lepší předpovídání rizika zlomeniny kostí
  • Dopomáhá k terapeutickému rozhodnutí
  • Zlepšuje péče o pacienta


Stanovení těchto geometrických parametrů představuje stanovení rizikových faktorů, které jsou nezávislé na měření hustoty kostí (BMD) a zároveň využívají k jejich stanovení běžných DXA snímků z kostní denzitometrie.

Dalším krokem vývoje byla snaha o možné klinické stanovení mikroarchitektury kosti neinvazivním způsobem z vytvořeného snímku DXA.

Trabecular bone score (TBS) je nová metoda při které dochází k analýze šedé úrovně textury DXA snímků, vytvořených z kostní denzitometrie, s využitím experimentálního variogramu projekcí 2D snímků, a která je schopna rozlišit dvě 3D mikroarchitektury, které vykazují stejnou kostní hustotu (BMD), ale jinou trabekulární charakteristiku. Ze současné úrovně poznání lze doporučit stanovení TBS jako komplementární klinickou aplikaci pro stanovení BMD.

Metoda stanovení TBS resp. jeho softwarová aplikace TBS Insight® byla vyvinuta firmou MedImaps, Francie ve spolupráci s Centrem kostních onemocnění Univerzitní nemocnice v Lausanne.

Technologie snímání OnePass Fan Beam 

Pouze kostní denzitometry HOLOGIC QDR používají jednoprůchodovou metodu snímání pomocí vějíře paprsků dvojí energetické úrovně – 100 a 140 kV. Díky této technologii nedochází při nejčastěji používaných snímcích (páteře, kyčelních kostí, předloktí) k jevům zvaným oversampling a undersampling. Snímek se zobrazuje ve skutečném zobrazení, lineární, a proto pro výpočty BMD, BMC a plochy nejsou nutné další úpravy snímku. Na rozdíl od konkurenčních technologií tato metoda umožňuje zvýšit přesnost, ale především opakovatelnost měření.