O společnosti

GUTTA Česká republika, spol. s r.o. patří mezi dlouhodobé hráče na distribučním trhu zdravotnických prostředků a medicínských zařízení. Díky profesionalitě, dlouholetým významným vztahům a stabilní pozici na trhu, dokázala naše společnost přinést na slovenský, český a maďarský trh zdravotnické prostředky od těch nejvýznamnějších výrobců na světě.

Naši společnost reprezentuje a tvoří tým odborníků s dlouholetými a různorodými zkušenosti, přesto se společným cílem: touhou zkvalitnit a prodloužit život pacientů pomocí distribuce technologicky co nejdokonalejších diagnostických zobrazovacích systémů, které usnadňují včasnou diagnostiku a léčbu.

 Činnosť společnosti

Jsme certifikovanou distribuční společností nejmodernějších diagnostických a medicínských zobrazovacích systémů, které jsou určeny k tomu, aby sloužily potřebám zdravotní péče o pacienty a certifikovanou distribuční společností nejmodernější digitální zobrazovací technologie pro aplikace ve všeobecné radiografii, mamografii a nukleární medicíně.

Portfolium naší společnoti se snažíme neustále rozšiřovat o inovativní, přesto stále hlavně o kvalitní produkty z oblasti zdravotnických prostředků. Kromě mamografických, bipotických a denzitometrických řešení jsme portfolio naší společnosti rozšířili také o inovativní přístupy v oblasti ablace měkkých tkání.

 

Servis do 24 hodin

Naší předností je také profesionální tým certifikovaných servisních techniků, díky kterému poskytujeme našim smluvním partnerům servis do 24 hodin od ohlášení poruchy.

Naši partneři

Dlouholeté vztahy a reference jsou důkazem toho, že nám záleží na všech našich obchodních partnerech a našich vzájemných vztazích, kterých si vážíme.

 

 

 

Historie společnosti