R2 ImageChecker počítačový systém pro detekci lézí a mikrokalcifikací (computer aided detection = CAD) pro digitální mamografii (i CR).

Zajišťuje nejvyšší úroveň detekce v kombinaci s flexibilními možnostmi pracovního postupu.

 

Specifikace produktu

Jako průkopník této technologie využíváme největší a stále rostoucí databázi klinických případů pro efektivní identifikaci lézí, mikrokalcifikací a distorzí, a mikrokalcifikací při screeningu populace i při diagnostice.

Různé studie ukázaly, že ImageChecker CAD zvyšuje úroveň detekce a zároveň zefektivňuje pracovní postupy.