QuikCheck fFN je kvalitativní test pro detekci fetálního fibronektinu v cervikovaginálních sekretech. Představuje způsob ambulantního vyšetření, jehož výsledek je k dispozici do 10 minut.

Představuje způsob ambulantního vyšetření, jehož výsledek je k dispozici do 10 minut.

 

Specifikace produktu

QuikCheck fFN test firmy Hologic se používá pro kvalitativní detekci fetálního fibronektinu v cervikovaginálních sekretech. Přítomnost fetálního fibronektinu v cervikovaginálních sekretech mezi 22 a 35 týdnem těhotenství je spojený se zvýšeným rizikem předčasného porodu.

Předčasný porod je definovaný ústavem American College of Obstetricians and Gynecologists jako porod před 37. týdnem těhotenství, je příčinou většiny nechromozomálních perinatálních morbidit a mortalit. Příznaky hrozícího předčasného porodu jsou děložní kontrakce, změny poševního výtoku, krvácení z pochvy, bolesti hřbetu, bolesti břicha, tlak pánve a křeče.

Soubory ke stažení

Prospekt

K diagnostickým modalitám pro identifikaci hrozícího předčasného porodu patří monitorování aktivity dělohy a výsledek digitálního vyšetření cervixu, který umožňuje odhad rozměrů čípku. Tyto metody se ukázaly být omezené, protože minimální cervikální dilatace (<3 cm) a aktivita dělohy se vyskytují běžně a nejsou nevyhnutně diagnózou hrozícího předčasného porodu. Zatím se hodnotilo několik biochemických markerů, žádný z nich však nebyl všeobecně akceptovaný pro praktické klinické použití.

Fetální fibronektin (fFN), izoforma fibronektinu, je komplexní adhezívní glykoprotein s molekulovou hmotností přibližně 500.000 Daltonů. Matsuura a jeho spolupracovníci popsali monoklonální protilátky nazývané FDC-6, které specificky rozeznávají III-CS, region vymezující fetální izoformu fibronektinu. Imunohistochemické studie placenty ukázaly, že fFN se nachází jenom na extracelulární části základní tkáně regionu, která spojuje mateřskou a plodovou jednotku v děloze.

Fetální fibronektin může být detekovaný v cervikovaginálních sekretech žen během těhotenství, pomocí monoklonálního imunologického testu na bázi protilátky. Fetální fibronektin je zvýšený v cervikovaginálních sekretech během prvních 24 týdnů těhotenství, ale je snížený mezi 24 a 34 týdnem v průběhu normálního těhotenství. Význam jeho přítomnosti v pochvě během prvních 24 týdnů těhotenství není znám. Je možné, že jednoduše odráží normální vývoj extra-klkového trofoblastu plodu a placenty. Detekce fFN v cervikovaginálních sekretech mezi 24 a 34 týdnem těhotenství je údajně spojená s předčasným porodem u symptomatických a asymptomatických těhotných žen.