Systém Gama sondy TruNode® je navrhnutý na detekciu a kvantifikáciu technécia-99m (Tc-99m) a jódu-125 (I-125) pri radiácií kontrolovaných lekárskych zákrokoch.

Systém je napájaný pomocou batérie, je bezdrôtový a prenosný.

 

Špecifikácia produktu

Relatívne množstvo rozpoznanej radiácie je znázornené a ohlásené pomocou číselného displeja a zvukového signálu, čo lekárovi umožňuje lokalizovať rádioaktivitou označené tkanivo alebo štruktúry.
TruNode® systém sa skladá z Gama sondy TruNode® s označením TruNode® S-10 a z Jednotky spätnej väzby pre užívateľa TruNode® s označením TruNode® T-10. 

Systém je možné použiť pri zákrokoch nezahrňujúcich zobrazovanie kvantifikácie relatívneho množstva rádionuklidov Tc-99m alebo I-125 v konkrétnom orgáne alebo oblasti tela.

Môže byť použitý pri transkutánnych, otvorených chirurgických a laparoskopických zákrokoch.

Lekári môžu použiť systém pre lokalizáciu tkanív obsahujúcich technécium-99m (Tc-99m) a jód-125 (I-125) a to najmä pri zákrokoch ako:

  • lokalizácia sentinelovej lymfatickej uzliny označenej prostredníctvom rádioaktívneho nosiča Tc-99m,
  • paratyroidektomia riadená rádioaktívnym nosičom Tc-99m, napr. sestamibi,
  • lokalizácia rádioaktívne označených nádorov obsahujúcich „zrná“ izotopu I-125.