HEPASET je sada určená na odobratie bioptickej vzorky tkaniva z pečene.

Sada obsahuje striekačku, bioptickú ihlu, skalpel, malú ihlu do striekačky.

 

Špecifikácia produktu

 Oblasť použitia:

  • Hepatológia – biopsia pečene
  • Infektológia – biopsia pečene
  • Gastroenterológia – biopsia pečene
     

Katalógové označenie:

VVA – Sada na biopsiu pečene Menghini technikou

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie.