Umožňuje okamžité overenie odstráneného tkaniva a jeho okrajov. Faxitron™ OR Specimen vynáša k novým výšinám štandard starostlivosti o pacientov podstupujúcich chirurgické odstránenie prsného tkaniva alebo core biopsiu.

Úspora času intra-operatívnym röntgenovaním vzorky. Obraz je možné zasielať do PACSu, zatiaľ čo vzorka je odoslaná priamo na patológiu.

 

Špecifikácia produktu

Hlavné vlastnosti:

 • okamžité potvrdenie úspešnej bioptickej procedúry
 • bez potreby ďalšej ochrany proti röntgenovému žiareniu
 • bez potreby špeciálnej znalosti prevádzkovania
 • všetky hardvérové komponenty napojené na pojazdný vozík s cieľom zabezpečiť integritu hardvéru a bezpečnosť osôb počas a po preprave.
 • vodotesná klávesnica s rovným povrchom pre ľahké čistenie a dezinfekciu
 • pripájací kábel 230V alebo možnosť pracovať bez potreby napájania viac ako 3 hodiny so záložnými batériami

Kľúčové vlastnosti

 • Okamžité potvrdenie úspešnej bioptickej procedúry
 • Bez potreby špeciálnej znalosti prevádzkovania
 • Všetky hardvérové komponenty napojené na pojazdný vozík


Ďalšie vlastnosti:

 • celý systém zapínateľný pomocou jedného tlačidla pre jednoduché použitie
 • bez potreby opätovnej kalibrácie alebo reštartovania po transporte
 • možnosť zväčšenej snímky s automatickou detekciou polohy zabezpečuje geometrické zväčšenie s presným meraním na akejkoľvek úrovni
 • priehľadné okno so vzorkou zabezpečuje správne nastavenie
 • obsluha jedným tlačidlom s automatickým riadením expozície (AEC) pre optimálnu kvalitu obrazu
 • optimalizované AEC pre prsné resekcie a core biopsie
 • softvér s unikátnym spracovaním snímok
 • okamžité zobrazenie snímok na  22´ monitore s vysokým rozlíšením 2,3 MP
 • kompatibilný softvér s efektívnym prístupom do PACSu, s použitím worklistu a DICOM tlače
 • možnosť poslať viac snímok s notifikáciami do PACSu len stlačením tlačidla
 • automatická kalibrácia a schopnosť vlastnej diagnostiky
 • vzdialená diagnostika a podpora cez web