Test APTIMA HIV-1 Quant Dx je amplifikačný test nukleovej kyseliny pre in vitro detekciu a kvantifikáciu RNA vírusu ľudskej imunodeficiencie typu 1 (HIV-1) v plne automatizovanom systéme Panther.

Je určený na použitie ako pomoc pri diagnostike infekcie HIV-1, ako potvrdenie infekcie HIV-1, a ako pomoc pri klinickej liečbe pacientov infikovaných vírusom HIV-1.

 

Špecifikácia produktu

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx môže byť použitý (slúži) ako pomoc pri diagnóze infekcie HIV-1, vrátene akútnej alebo primárnej infekcie. Prítomnosť RNA HIV-1 v plazme alebo sére pacientov bez protilátok proti HIV-1 svedčí o akútnej alebo primárnej HIV-1 infekcii.

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx môže byť použitý ako doplnkový test pre vzorky, ktoré majú opakované reaktívne výsledky s preukázanými HIV imunologickými testami. V prípade, že je vzorka reaktívna v teste APTIMA HIV-1 Quant Dx, tak je infekcia HIV-1 potvrdená.

Test APTIMA HIV-1 Quant Dx možno tiež použiť v spojení s klinickými prejavmi a ďalšími laboratórnymi markermi pre určenie prognózy ochorenia u HIV-1 infikovaných osôb. Test APTIMA HIV-1 Quant Dx môže byť použitý ako pomoc pri sledovaní účinku antiretrovírusovej liečby meraním zmeny v koncentrácii RNA HIV-1 v plazme.

Ak sa používa test APTIMA HIV-1 Quant Dx ako pomoc pri diagnóze infekcie HIV-1, výkonnosť pre kvalitatívne výsledky sa stanoví z oboch, ako zo vzoriek plazmy, tak aj zo vzoriek séra. Pokiaľ sa používa ako pomoc pri sledovaní účinku antiretrovírusovej terapie, výkonnosť pre kvantitatívne výsledky sa stanoví iba zo vzorky plazmy. Vzorky séra nemôžu byť použité pre stanovenie kvantitatívnych výsledkov.

Tento test nie je určený pre použitie pri screeningu krvi alebo plazmy darcu.