Profesionálna čistička vzduchu americkej značky Fellowes, AeraMax Professional IV s technológiou PureView je najväčší z našich komerčných systémov čistenia vzduchu. Spoľahlivo odstraňuje 99,9% všetkých vzduchom prenášaných kontaminantov vrátane baktérií a vírusov!

Poskytuje výmenu vzduchu každých 20 minút v miestnostiach s rozlohou až do 110 m².

 

Špecifikácia produktu

Je ideálna pre väčšie kancelárie, obchodné prevádzky, čakárne, ambulancie  a uzavreté spoločné priestory. Môžete tiež použiť viacero zariadení súčasne na čistenie väčších plôch, ako sú otvorené kancelárske alebo konferenčné miestnosti.

 

 • Znižuje 99,99% množstva Koronavírusu vo vzduchu do 1 hodiny prevádzky.
 • Znižuje 99,9% množstva vírusu H1N1 vo vzduchu už počas prvých 35 minút prevádzky.
 • Znižuje 99,99% množstva chrípky A vo vzduchu. počas prvých 35 minút prevádzky.
 • Znižuje koncentráciu choroboplodných a chemických látok v ovzduší (baktérie, plesne, alergény, VOC, nepríjemné pachy).

 

Kľúčové vlastnosti

 • Spoľahlivo odstraňuje 99,97% vírusov a baktérií
 • Znižuje koncentráciu alergénov a chemických látok
 • Senzor EnviroSmart™, Technológia PureView ™
 • 5 ročná záruka


 

 

 

  

   

 • AeraMax Professional funguje automaticky!
 • Reaguje na hluk, pohyb a kvalitu vzduchu v miestnosti a sama si nastaví optimálny filtračný výkon.
 • Na meranie zvuku, pohybu a kvality vzduchu používa dvojité samoregulačné laserové senzory.
 • Nepretržite monitoruje kvalitu ovzdušia a automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora. Vzduch je filtrovaný efektívne a úsporne!

 

 

    

 Technológia PureView ™- displej, ktorý zobrazuje % vyčisteného vzduchu, % odstránených choroboplodnýchchemických látok z ovzdušia, upozorňuje na výmenu filtrov.

Vidieť znamená uveriť - najlepší spôsob, ako dať svojim zamestnancom a klientom najavo, že to s ich zdravím myslíte vážne, je ukázať im to! Neviditeľné sa stáva viditeľným vďaka technológii PureView ™, displeju, vďaka ktorému rozdiel nielen cítite, ale ho aj vidíte.


 

 

Štvorstupňová certifikovaná filtračná metóda!

Profesionálny filter True HEPA dokáže zachytiť až 99,97% všetkých vzduchom prenášaných kontaminantov vrátane vzdušných vírusov.

 


KAŽDÝ SA CHCE VRÁTIŤ DOMOV K SVOJEJ RODINE ZDRAVÝ.

Čo robíte pre to, aby boli vaše spoločné priestory na pracovisku čisté a bezpečné?
Chráňte zdravie vašich zamestnancov a klientov a okrem povinnej dezinfekcie a používania respirátora znížte riziko infekcie koronavírusom aj pravidelným čistením vzduchu v spoločných pracovných priestoroch.

V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
  Zlá kvalita vzduchu môže viesť k prenosu baktérií a vírusov. V čakárňach a ambulanciách musí byť okrem pravidelne vydezinfikovaných povrchov aj čistý vzduch bez vírusov a baktérií.

V KANCELÁRIÁCH
  Kancelárie sú ukážkovým príkladom priestoru, v ktorom trávime každý deň viac ako 9 hodín.
Sú miestom stretnutia zamestnancov, predajcov a nových klientov, ktorí môžu na pracovisko priniesť vírusy, baktérie a škodlivé patogény.

  V ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH
   Prostredie stomatologických ambulancií je náchylné na vyššiu koncentráciu baktérií a vírusov.
Zubné laboratóriá sú ohrozené prachom z formovacích a brúsnych prístrojov a preto sú stomatológovia a pacienti vystavení horšej kvalite vzduchu.

 

 

V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
 Starší ľudia sú zraniteľnejší voči vírusom a iným respiračným ochoreniam a majú časté obavy z oslabenia svojho imunitného systému.
Vzhľadom na veľké množstvo návštevníkov je potrebné chrániť klientov a rovnako aj zamestnancov domovov sociálnych služieb.
 

V STRAVOVANÍ, V SLUŽBÁCH
 Voľný čas, ktorý trávime v rušnom a uzavretom prostredí, môže predstavovať vysoké riziko prenosu vírusov a baktérií.
V týchto interiéroch je nevyhnutná dezinfekcia priestorov rovnako ako čistý vzduch. Zlepšená kvalita vzduchu poskytuje zákazníkom maximálne pohodlie a zlepšuje vnímanie značky.
 

V ŠKOLÁCH A ŠKÔLKACH
 Spoločné priestory a učebne sú hniezdiskom pre choroboplodné zárodky. Mladý dýchací systém je náchylnejší na dráždivé látky, ktoré môžu zhoršovať detské alergie a astmu.
V aktuálnej situácii je čoraz ťažšie účinne dezinfikovať všetky spoločné priestory plné baktérií a vírusov.